Varmt välkommen till min hemsida.

Joanna Svensson

Redan som barn såg jag annorlunda på saker och ting och kunde av det dikta ihop historier som var häpnadsväckande, trots min ringa ålder. På dagis, innan jag lärt mig läsa hittade jag på historier till mina teckningar.

I min tidiga tonårstid började jag skriva dikter och noveller.
Händelser som var av vikt, hamnade i mitt anteckningsblock, för att senare användas i mitt skrivande. Mina inspirationskällor är framförallt omgivningen och människor jag lärt känna.
Mitt liv har präglats av starka kvinnor, vilket också avspeglar sig i mina texter.

Vägen till mitt skrivande har inte varit en dans på rosor, eftersom jag har dyslexi. Detta har dock aldrig lagt hinder i vägen för att ta ifrån mig min glädje att skriva.

Det var först när jag bosatte mig i Tyskland som jag starkt kände att jag hade något att säga.
Mitt skrivande tog nu fart, mognade och började bära frukt med lyrik och prosa.
Mitt engagemang i regionens kultur har bidragit till min utveckling som människa.
Min diktsamling, Sehnsucht, har uppmärksammats på det internationella kvinnocaféet i
Cuxhaven, där man organiserade lyriska tillställningar för en flerspråkig publik.
Mina dikter är översatta från svenska och polska till tyska och handlar framförallt om Hasslö
och Karlskrona och dess omgivningar.